Tom 7 Numer 4 [28] (1957)


SPIS TREŚCI

Teoria badań humanistycznych Juliusza Kleinera w zastosowaniu do nauki o sztuce filmowej [s. 3]
Bolesław W. Lewicki

U wrót nowej estetyki [s. 18]
Juliusz Kleiner

Leon Trystan — teoretyk filmu [s. 23]
Barbara Armatys

Bibliografia i filmografia prac Leona Trystana [s. 48]
Leszek Armatys

Ekran a rozwój edukacji humanistycznej [s. 50]
Zbigniew Gawrak

SPRAWOZDANIA
Warszawskie dzieci przed ekranem [s. 76]
Adam Kulik, Janina Koblewska-Wróblowa

Pierwszy Kongres Historyków Filmu w Paryżu [s. 88]
Regina Dreyer

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)