Tom 7 Numer 3 [27] (1957)


SPIS TREŚCI

Pierwsze lata dźwięku w filmie radzieckim [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Carl Theodor Dreyer [s. 23]
Jerzy Płażewski

Filmografia Carla Theodora Dreyera [s. 59]
Leszek Armatys

Sylwetki współczesnych realizatorów szwedzkich [s. 63]
Filmografia Ingmara Bergmana, Arne’a Mattssona, Alfa Sjöberga [s. 78]
Jörn Donner

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Dwa rzuty oka na historię filmu [s. 82]
B. W. L.

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą
Film naukowy w Paryżu [s. 85]
Seminarium filmowe na VI Ś. F. M. S. w Moskwie [s. 88]
XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 1957 (lista nagród) [s. 89]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)