Tom 7 Numer 2 [26] (1957)


SPIS TREŚCI

Nowela filmowa [s. 3]
Helena Opoczyńska

Widownia dziecięca [s. 22]
Janina Koblewska-Wróblowa

Czarna Afryka w filmie [s. 42]
T. W. Koyinde Vaughan

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Przed nowym skokiem (Cannes A. D. 1957) [s. 61]
Jerzy Płażewski

Szkice z historii filmu radzieckiego tom I [s. 70]
Tadeusz Karpowski

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą
Erich von Stroheim [s. 77]
Sesja Eisensteinowska [s. 78]
O polskim filmoznawstwie i prasie filmowej [s. 80]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)