Tom 7 Numer 1 [25] (1957)


SPIS TREŚCI

O polskim filmie fabularnym [s. 3]
Jerzy Toeplitz

Aleksander Dowżenko [s. 25]
Regina Dreyer

Filmografia Aleksandra Dowżenki [s. 59]
Leszek Armatys

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 61]
Studium wiedzy o filmie
Z prac nad Eisensteinem
Stan źródeł do badań nad Epsteinem

Diariusz kinematografii polskiej za 1956 r. [s. 69]
Irena i Jerzy Giżyccy

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)