Tom 6 Numer 4 [24] (1956)


SPIS TREŚCI

Dziecko i fetysz czyli humanizm utopijny (wielki cykl Vittorio De Siki) [s. 3]
Krzysztof Teodor Toeplitz

Humaniści w walce z utopią (Zavattini, De Sica) [s. 40]
Zbigniew Gawrak

Filmografia De Siki [s. 52]
Leszek Armatys

O komedii filmowej [s. 56]
Jan Rybkowski

W obronie polskiej sztuki filmowej (deklaracja twórców i krytyków filmowych) [s. 64]

Kreacja Szczukina w filmie Lenin w Październiku [s. 57]
Igor Raczuk

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
XII Kongres FIAF w Dubrowniku [s. 74]
Bolesław Michałek

Aktor i dramaturg filmowy (recenzja książki Aleksandra Maczereta) [s. 77]
Zbigniew Pitera

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 80]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)