Tom 6 Numer 2-3 [22-23] (1956)


SPIS TREŚCI 

René Clair i problem języka wizualnego [s. 3]
Bolesław Michałek

Z zagadnień muzyki w filmach dziesięciolecia [s. 26]
Zofia Lissa

Szkic z zakresu krytyki i estetyki filmowej w Polsce (1910-1913) [s. 45]
Władysław Banaszkiewicz

Eugeniusza Cękalskiego teoria montażu [s. 59]
Stanisław Janicki

Badania nad odbiorczością filmu w Polsce [s. 73]
Adam Kulik

Reżyseria — rzecz wstydliwa [s. 97]
Hubert Drapella

SPRAWOZDANIA I RECENZJE
IX Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes [s. 103]
Irena Merz

Narada w Łącku (początek dyskusji o filmie naukowo-oświatowym) [s. 115]
Zbigniew Gawrak

Wydawniczy dorobek filmoznawstwa polskiego [s. 122]
Bolesław W. Lewicki

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 132] 

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)