Tom 6 Numer 1 [21] (1956)


SPIS TREŚCI

Pancernik Potiomkin [s. 3]
Regina Dreyer

Sprawy filmu dokumentalnego [s. 20]
Jerzy Bossak

Zawód aktora filmowego [s. 34]
Gérard Philipe

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Z prac i planów Centralnego Archiwum Filmowego [s. 45]
Bolesław Michałek

O filmie włoskim [s. 50]
Jerzy Bereda

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 54] 

Diariusz kinematografii polskiej za 1955 r. [s. 63]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)