Tom 5 Numer 4 [20] (1955)


SPIS TREŚCI

Prosty człowiek we współczesnym filmie włoskim [s. 3]
Mino Argentieri

Wakacje Pana Hulot (próba odczytania koncepcji filozoficznej) [s. 15]
Jan Józef Lipski

Uwagi o radzieckim filmie dokumentarnym [s. 28]
Ilia Kopalin

Spór łódzki czyli o różnych funkcjach społecznych filmu [s. 35]
Zbigniew Gawrak

Specyfika telewizyjnego widowiska dramatycznego [s. 41]
Catherine Duncan

Film w telewizji [s. 49]
Tadeusz Pszczołowski

Filmy dla dzieci [s. 57]
Bianka Zazzo

Dubbing — praca artystyczna [s. 66]
Jerzy Twardowski

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
XI Kongres Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych [s. 75]
Bolesław Michałek

Przemówienie inauguracyjne na XI Kongresie M. F. A. F. [s. 85]
Jerzy Toeplitz

O Opowieści Atlantyckiej raz jeszcze [s. 89]
Leon Bukowiecki

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 91]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)