Tom 5 Numer 1 [17] (1955)


SPIS TREŚCI

Wychowanie a wulgarny dydaktyzm w filmie [s. 3]
Zbigniew Gawrak

Pokolenie [s. 21]
Regina Dreyer

Uwagi o warsztacie realizatorskim Celulozy i Gwiazdy frygijskiej [s. 41]
Jerzy Kawalerowicz

Początki i rozwój postępowego filmu japońskiego [s. 54]
Georges Sadoul

Odwaga łatwiejszej drogi [s. 63]
Jerzy Płażewski

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 69]

Diariusz kinematografii polskiej za 1954 r. [s. 77]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)