Tom 4 Numer 2 [14] (1954)


SPIS TREŚCI 

Rozmowa z Aleksandrem Fordem o Piątce z ulicy Barskiej [s. 3]
Jerzy Toeplitz

W sprawie poezji (o filmie Aleksandra Forda) [s. 16]
Tadeusz Konwicki

Prasa francuska o Piątce z ulicy Barskiej [s. 19]

Komentarz do filmu Rzym, godzina 11 (na tle współczesnego filmu włoskiego) [s. 22]
Krzysztof Teodor Toeplitz

Uwagi o warsztacie realizatorskim filmu Rzym, godzina 11 [s. 44]
Paweł Komorowski, Jerzy Wójcik

Spotkanie Gorkiego z filmem [s. 51]
Aleksander Jackiewicz

Ostatnie dzieło Wsiewołoda Pudowkina (ze studiów nad adaptacją) [s. 57]
Leon Bukowiecki

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Prehistoria filmu Władysława Jewsiewickiego [s. 66]
Władysław Banaszkiewicz

Sprawa Centralnego Archiwum Filmowego [s. 70]

Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 73]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)