Tom 4 Numer 1 [13] (1954)


SPIS TREŚCI

Słowo w filmie [s. 3]
Regina Dreyer

Polska awangarda filmowa 1929-1939 (Z zagadnień dwudziestolecia międzywojennego) [s. 37]
Leszek Armatys

Specyfika scenariusza filmowego w świetle sfilmowanych przedstawień teatralnych [s. 54]
Irena Merz

Na marginesie „Nieporozumień filmowych” [s. 61]
Bolesław Michałek

Scenariusz Rewolucja trwa Andrzeja Wydrzyńskiego [s. 64]
Jerzy Giżycki

SPRAWOZDANIA I KRONIKA
Zagadnienia filmowe w kraju i za granicą [s. 66]

Diariusz kinematografii polskiej za 1953 r. [s. 75]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)