Tom 3 Numer 3-4 [11-12] (1953)


SPIS TREŚCI

Jak powstał film Sadko [s. 3]
Aleksander Ptuszko

Barwa w filmie [s. 14]
Tadeusz Kowalski

Podstawowe zagadnienia tzw. dramaturgii filmów naukowo-oświatowych [s. 42]
Bolesław W. Lewicki

O filmach szkolnych [s. 52]
Antoni Bohdziewicz

Projekt scenariusza do filmu Staż kandydacki na podstawie powieści Pokolenie [s. 62]
Bohdan Czeszko

Dwie wypowiedzi o filmie Sprawa do załatwienia
Zofia Bystrzycka [s. 100]
Stefan Morawski [s. 106]

SPRAWOZDANIA I KRYTYKA
Prawda o obecnej sytuacji w kinematografii francuskiej [s. 114]
Claude Autant Lara

Przegląd wydarzeń i prasy krajowej [s. 123]

Przegląd wydarzeń i prasy za granicą [s. 127]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)