Tom 3 Numer 2 [10] (1953)


SPIS TREŚCI

X rocznica powstania Czołówki Filmowej WP [s. 3]
Bohdan Kosiński

Wsiewołod Pudowkin. Życie i dzieła [s. 9]
Jerzy Toeplitz

Filmografia dzieł Wsiewołoda Pudowkina [s. 36]
Jerzy Bereda

Wędrówka Fausta [s. 40]
Aleksander Jackiewicz

Obraz malarski a obraz filmowy [s. 66]
Krzysztof Teodor Toeplitz

Nieporozumienia filmowe i nie tylko filmowe [s. 88]
Irena Merz

Kronika [s. 98]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)