Tom 2 Numer 4 [8] (1952)


SPIS TREŚCI

Uwagi o filmie Warszawa (z notatek warsztatowych realizatorów filmu) [s. 3]
Karol Małcużyński

Kompozycja obrazu w filmach dźwiękowych Eisensteina (Aleksander Newski i Iwan Groźny cz. 1) [s. 16]
Konrad Nałęcki i Andrzej Wajda

Pod gwiaździstym sztandarem (film amerykański w 1952 r.) [s. 30]
Jerzy Toeplitz

Przyczynki do prehistorii filmu polskiego [s. 55]
Pantalejmon Juriew

Dramaturgia sceny i ekranu (Niezapomniany rok 1919) [s. 66]
Irena Merz

W sprawie periodyzacji historii filmu [s. 82]
Stefan Morawski

Kronika [s. 85]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)