Tom 2 Numer 3 [7] (1952)


SPIS TREŚCI

O planowy rozwój polskiej sztuki filmowej [s. 3]

Ekranizacja współczesnej powieści radzieckiej (Kawaler Złotej Gwiazdy) [s. 7]
Czesław Petelski

Gromada [s. 24]
Piotr Borowy

Dzieła Wiktora Hugo na ekranie [s. 38]
Leon Bukowiecki

VII Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlovych Varach [s. 45]
Jerzy Toeplitz

Radziecka dyskusja o dramaturgii [s. 62]
K. T. T.

Kronika [s. 71]

Film w prasie polskiej 1951 [s. 75]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)