Tom 1 Numer 3-4 (1951)


SPIS TREŚCI

PROBLEMY
Uwagi o krytyce filmowej [s. 3]
Stefan Morawski

Jak powstał film o Dzierżyńskim [s. 16]
Eugeniusz Cękalski

Z notatek warsztatowych operatora filmowego [s. 24]
Stanisław Wohl

Uwagi o historii filmu [s. 34]
Bolesław Lewicki

W sprawie filmu o Mickiewiczu [s. 47]
Stefania Beylin

Piotr Pawlenko pisarz filmu [s. 57]
Jerzy Giżycki

Robert Flaherty [s. 62]
Jerzy Toeplitz

Filmy radzieckie w Polsce przedwrześniowej [s. 76]
Władysław Jewsiewicki

Problematyka filmowa w prasie radzieckiej [s. 86]
R. D.

KRYTYKA
Wielki obywatel [s. 99]
Zbigniew Pitera

Niemcy na ekranie [s. 119]
Irena Merz

Ziemia drży [s. 131]
Jerzy Bereda

Częstochowa [s. 139]
Zbigniew Ołaniecki

SPRAWOZDANIA
VI Festiwal filmowy w Karlowych Varach [s. 145]
Jerzy Toeplitz

Przegląd prasy polskiej [s. 162]

Kronika [s. 166]

Wydawnictwa filmowe [s. 168]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)