Tom 1 Numer 2 (1951)


SPIS TREŚCI

PROBLEMY
Konferencja radzieckiego aktywu filmowego [s. 3]

W sprawie filmu o Mickiewiczu [s. 14]
Adam Mauersberger

Na przykładzie filmowego Hamleta [s. 21]
Bolesław Lewicki

KRYTYKA
Uwagi o Musorgskim [s. 32]
Jerzy Broszkiewicz

Dwa filmy czechosłowackie [s. 42]
Jerzy Toeplitz

O Polskiej Kronice Filmowej [s. 54]
Zbigniew Gawrak

SPRAWOZDANIA
O wydawnictwie Wybór radzieckich scenariuszy filmowych [s. 69]

Wydawnictwa filmowe [s. 78]

Przegląd prasy polskiej [s. 80]

Zagadnienia filmowe w prasie światowej [s. 85]

Kronika [s. 92]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)