Tom 1 Numer 1 (1951)


SPIS TREŚCI

Od Redakcji [s. 3]

PROBLEMY
Narodziny polskiego filmoznawstwa [s. 9]
Zbigniew Ołaniecki

O realizmie socjalistycznym w filmie radzieckim [s. 18]
Wsiewołod Pudowkin

Kilka wspomnień o powstaniu scenariusza [s. 40]
Wanda Jakubowska

Powieść i film o Czapajewie [s. 48]
Aleksander Jackiewicz

KRYTYKA
Zwycięstwo muzyki narodowej [s. 63]
Jerzy Płażewski

Pierwszy start [s. 80]
Jerzy Giżycki

Pokój zdobędzie świat [s. 92]
Jerzy Toeplitz

SPRAWOZDANIA
Przegląd prasy polskiej [s. 98]

Zagadnienia filmowe w prasie światowej [s. 101]

Kronika [s. 111]

POBIERZ PDF

© Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (1951-1965)