Jak krakowski filister został artystą. Młodzieńcza korespondencja Henryka Opieńskiego

Recenzowany

Magdalena Dziadek


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Abstrakt

Recenzja jest poświęcona trzem tomom korespondencji Henryka Opieńskiego z Anną Krzymuską z lat 1894–95, wydanym przez Fundację „Archivum Helveto-Polonicum” we Fryburgu. W tekście wskazane są główne walory poznawcze opublikowanej korespondencji, dotyczące zarówno osobistych losów Henryka Opieńskiego, jak i rzeczywistości społecznej, której fragmentem są te losy. Omówiono również zasady redakcyjne tomów i ich realizację w praktyce.


Słowa kluczowe:

Henryk Opieński, Anna Krzymuska, Kraków, Galicja, Młoda Polska, polska kultura muzyczna okresu modernizmu

Hutnikiewicz, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 1994.
  Google Scholar

Korespondencja Fryderyka Chopina. Opr. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Strauss. T. 1–3. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, 2017, 2023.
  Google Scholar

Krakowski, Piotr. „«Stare» i «nowe» w sztuce Młodej Polski”. W: Stulecie Młodej Polski, red. Maria Podraza-Kwiatkowska, 447–460. Kraków: Universitas, 1995.
  Google Scholar

Paderewski. Ignacy Jan. Listy do Ojca i Heleny Górskiej (1872–1924). Red. Justyna Szombara, Małgorzata Sułek. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2018.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2024-03-29

Cited By / Share

Dziadek, M. (2024). Jak krakowski filister został artystą. Młodzieńcza korespondencja Henryka Opieńskiego. Muzyka, 69(1), 155–162. https://doi.org/10.36744/m.2538

Autorzy

Magdalena Dziadek 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Statystyki

Abstract views: 55
PDF downloads: 46


Licencja

Prawa autorskie (c) 2024 Magdalena Dziadek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.