Grzegorz Zieziula, „Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XIX wieku”, Warszawa 2020

Magdalena Dziadek


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Abstrakt

Recenzja książki: Grzegorz Zieziula, Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2020.

Omówiono założenia metodologiczne pracy oraz jej zawartość merytoryczną. Przeprowadzono dyskusję z propozycjami Autora dotyczącymi przedstawienia tematu w ujęciu analitycznym oraz w perspektywie historii recepcji, uwypuklając, jako szczególnie wartościowe, nowatorstwo ujęcia przez niego problematyki opery kosmopolitycznej jako równorzędnego nurtu polskiej twórczości operowej w XIX wieku, pozytywnie konkurującego z modelem opery narodowej.


Słowa kluczowe:

Polska twórczość operowa w II połowie XIX wieku, opera kosmopolityczna, opera narodowa

Rudziński, Witold, i Magdalena Stokowska, wyd. Stanisław Moniuszko. Listy zebrane. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1969.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-07-08

Cited By / Share

Dziadek, M. (2022). Grzegorz Zieziula, „Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XIX wieku”, Warszawa 2020 . Muzyka, 67(2), 175–180. https://doi.org/10.36744/m.1301

Autorzy

Magdalena Dziadek 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Statystyki

Abstract views: 29
PDF downloads: 14


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Magdalena Dziadek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.