Muzyka Dymitra Szostakowicza w międzywojennej Warszawie

Recenzowany

Magdalena Dziadek


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Abstrakt

Artykuł pokazuje historię wykonań utworów Dymitra Szostakowicza (I Symfonii, suity z baletu Złoty wiek, Koncertu fortepianowego i Preludiów fortepianowych op. 34) w Warszawie lat 1927-1939. Przytoczone zostały liczne recenzje na temat tych wykonań, opublikowane w prasie codziennej i periodycznej, reprezentującej różne linie polityczne. Poglądy krytyków na utwory Szostakowicza zostały przedstawione na tle toczącej się w Warszawie dyskusji na temat muzyki nowoczesnej i muzyki radzieckiej. Ideowe podłoże tej dyskusji zostało osadzone w kontekście skomplikowanych dziejów stosunków kulturalnych między Polską i ZSRR w XX-leciu międzywojennym.


Słowa kluczowe:

Dymitr Szostakowicz, radziecka twórczość muzyczna do 1939 r., kultura muzyczna Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, recepcja muzyki rosyjskiej w Polsce

Ada Arendt, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, Kornelia Sobczak. Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927–2015. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541356   Google Scholar

Ciesielski, Rafał. Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. Poznań: Rhytmos 2005.
  Google Scholar

Ciesielski, Rafał. „Nowa muzyka rosyjska w oczach polskiej krytyki muzycznej (1918–1939). Skriabin, Strawiński, Prokofiew”. W: Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej. XIX wiek i początek XX stulecia, red. Renata Suchowiejko, 327–351. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022.
DOI: https://doi.org/10.12797/9788381386685.09   Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Rozmowy o książkach. Warszawa: Czytelnik, 1983.
  Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Dzienniki 1964–1980, opr. Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk. Warszawa: Czytelnik, 2011.
  Google Scholar

Jasiński, Roman. Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie (1910–1927). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
  Google Scholar

Jasiński, Roman. Koniec epoki. Muzyka w Warszawie (1927–1939). Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Google Scholar

Meyer, Krzysztof. „Z listów Dymitra Szostakowicza”. Ruch Muzyczny 44, nr 1 (2000): 35–37.
  Google Scholar

Meyer, Krzysztof. Szostakowicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973.
  Google Scholar

Tomaszewski, Jerzy. „Polsko-radzieckie stosunki handlowe w latach 1920–1929”. W: Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. Druga Rzeczpospolita. Gospodarka – społeczeństwo – miejsce w świecie (sporne problemy badań), 416–424. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1977.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-17

Cited By / Share

Dziadek, M. (2023). Muzyka Dymitra Szostakowicza w międzywojennej Warszawie. Muzyka, 68(2), 24–48. https://doi.org/10.36744/m.1770

Autorzy

Magdalena Dziadek 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Statystyki

Abstract views: 72
PDF downloads: 66


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Magdalena Dziadek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.