Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017


Abstrakt

Recenzja książki: Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017


Słowa kluczowe

jazz; muzyka polska; krytyka muzyczna; muzyka XX wiekuAdorno, Theodor W. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1962.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-09


Dziadek, M. (2021). Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017. Muzyka, 66(2), 177-181. https://doi.org/10.36744/m.912

Magdalena Dziadek 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.