Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017

Magdalena Dziadek


Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Abstrakt

Recenzja książki: Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017


Słowa kluczowe:

jazz, muzyka polska, krytyka muzyczna, muzyka XX wieku

Adorno, Theodor W. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1962.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-08-09

Cited By / Share

Dziadek, M. (2021). Rafał Ciesielski, Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017. Muzyka, 66(2), 177–181. https://doi.org/10.36744/m.912

Autorzy

Magdalena Dziadek 

Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Statystyki

Abstract views: 198
PDF downloads: 114


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Dziadek

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.