Danuta Gwizdalanka: „Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik”, Wiesbaden 2017

Magdalena Dziadek


Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Abstrakt

Recenzja książki: Danuta Gwizdalanka: „Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik”, Wiesbaden 2017


Słowa kluczowe:

muzyka polska, kompozytor polski

Pobierz


Opublikowane
2018-12-31

Cited By / Share

Dziadek, M. (2018). Danuta Gwizdalanka: „Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik”, Wiesbaden 2017. Muzyka, 63(4), 139–143. https://doi.org/10.36744/m.353

Autorzy

Magdalena Dziadek 

Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-1409-7902

Statystyki

Abstract views: 142
PDF downloads: 143


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.