Uta Goebl-Streicher, Friederike Müller: Listy z Paryża 1839–1845. Nauczanie i otoczenie Fryderyka Chopina, przekł. Barbara Świderska, Warszawa 2022

Recenzowany

Małgorzata Sieradz


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7530-5739

Abstrakt

Recenzja edycji listów Friederike Müller, przygotowanej do druku przez Utę Goebl-Streicher, w polskim przekładzie Barbary Świderskiej. Listy uczennicy Fryderyka Chopina są nieocenionym źródłem informacji o technice nauczania wielkiego kompozytora i jego sztuce pianistycznej, a także kroniką wydarzeń życia muzycznego Paryża połowy XIX wieku.


Słowa kluczowe:

Fryderyk Chopin, uczniowie Chopina, kultura muzyczna Paryża, Paryż w I poł. XIX wieku

Aguettant, Louis. La musique de piano des origines à Ravel. Paris: Albin Michel, 1954.
  Google Scholar

Anton Schindler der Freund Beethovens. Sein Tagebuch aus den Jahren 1841–1843, red. Marta Becker, Frankfurt am Main: W. Kramer, 1939.
  Google Scholar

Bronarski, Ludwik. „Dedykacje Chopina”. W: Ludwik Bronarski, Szkice chopinowskie, 81–105. Kraków: PWM, 1961.
  Google Scholar

Bronarski, Ludwik. „Les élèves de Chopin”. Annales Chopin 6 (1961/64): 7–12.
  Google Scholar

Chybiński, Adolf. „Tomasz Tellefsen, norweski uczeń Fryderyka Chopina (1823–1874)”. Kurier Literacko-Naukowy 12, nr 46–47 (1935) (dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego 26, nr 320 (1935) i 26, nr 327 (1935).
  Google Scholar

Das Reisetagebuch des Klavierbauers Johann Baptist Streicher 1821–1822, red. Uta Goebl-Streicher. Tutzing: Hans Schneider, 2009.
  Google Scholar

Das Stammbuch der Nannette Stein (1787–1793). Streiflichter auf Kultur und Gesellschaft in Augsburg und Süddeutschland im ausgehenden 18. Jahrhundert, red. Uta Goebl-Streicher. T. 1, faksimile, t. 2, edycja. Tutzing: Hans Schneider, 2001.
  Google Scholar

Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin w oczach swoich uczniów, przekł. Zbigniew Skowron. Kraków: PWM, 2000.
  Google Scholar

Eigeldinger, Jean-Jacques. Chopin. Dusza salonów paryskich 1830–1848. Warszawa: NIFC, 2019.
  Google Scholar

Ganche, Édouard. „Jane Stirling et sa correspondance”. W: Édouard Ganche, Dans la souvenir de Frédéric Chopin, 103–149. Paris: Mercure de France, 1925.
  Google Scholar

Hedley, Artur. Chopin, przekł. A. Opęchowska. Łódź: St. Jamiołkowski & T. Evert, 1949.
  Google Scholar

Hoesick, Ferdynand. „Z życia Chopina”. W: Ferdynand Hoesick, Szkice i opowiadania historyczno-literackie, 174–179. Kraków: Gebethner i Wolff, 1900.
  Google Scholar

https://sklep.nifc.pl/?produkt=1_217, dostęp 11 IX 2023.
  Google Scholar

Korespondencja Fryderyka Chopina, zebrali, opracowali i opatrzyli komentarzami Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. T. 2 cz. 2 1838–1839. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
  Google Scholar

Niecks, Frederick. Frédéric Chopin as Man and Musician. London: Novello, Ewer & Co., 1888.
  Google Scholar

Niecks, Frederick. Fryderyk Chopin jako człowiek i jako muzyk, przekł. Antoni Buchner, red. Jerzy Michniewicz. Warszawa: NIFC, 2011.
  Google Scholar

Sławińska-Dahlig, Ewa. Adolphe Gutmann – ulubiony uczeń Chopina. Warszawa: NIFC, 2013.
  Google Scholar

www.chopin.pl/pedagog1.pl.html, dostęp 15 IX 2023.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-29 — zaktualizowane 2024-02-21

Cited By / Share

Sieradz, M. (2024). Uta Goebl-Streicher, Friederike Müller: Listy z Paryża 1839–1845. Nauczanie i otoczenie Fryderyka Chopina, przekł. Barbara Świderska, Warszawa 2022 . Muzyka, 68(4), 128–139. https://doi.org/10.36744/m.2461 (Original work published 29 grudzień 2023)

Autorzy

Małgorzata Sieradz 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-7530-5739

Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 44


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Małgorzata Sieradz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.