Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017

Małgorzata Sieradz


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-7530-5739

Abstrakt

Recenzja książki


Słowa kluczowe:

Adolf Chybiński, historia muzykologii, Uniwersytet Lwowski

Pobierz


Opublikowane
2019-07-01

Cited By / Share

Sieradz, M. (2019). Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017. Muzyka, 64(2), 141–153. https://doi.org/10.36744/m.123

Autorzy

Małgorzata Sieradz 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-7530-5739

Statystyki

Abstract views: 79
PDF downloads: 126


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.