Katarzyna Morawska (25 XI 1937–7 IV 2020)

Małgorzata Sieradz

Instytut Sztuki, Polska Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0001-7530-5739


Pobierz


Opublikowane
2022-04-27

Cited By / Share

Sieradz, M. (2022). Katarzyna Morawska (25 XI 1937–7 IV 2020). Muzyka, 67(1), 183–186. https://doi.org/10.36744/m.1189

Autorzy

Małgorzata Sieradz 
https://orcid.org/0000-0001-7530-5739

Statystyki

Abstract views: 20
PDF downloads: 9


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Małgorzata Sieradz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.