Tim Shephard, Sanna Raninen, Serenella Sessini, Laura Ştefănescu, „Music in the Art of Renaissance Italy, 1420‒1540”, London–Turnhout 2020

Dominika Grabiec


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4350-3188

Abstrakt

Artykuł dotyczy książki Music in the Art of Renaissance Italy 14201540 autorstwa Tima Shepharda, Sanny Raninen, Serenelli Sessini i Laury Ştefănescu (Brepols 2020), poświęconej ikonografii muzycznej oraz muzyce w okresie renesansu we Włoszech. Jego celem jest prezentacja polskiemu czytelnikowi treści poszczególnych rozdziałów i zwrócenie uwagi na najważniejsze wątki i problemy poruszane przez autorów, a także na ciekawe ujęcie metodologiczne, które pozwoliło autorom spojrzeć na znane już tematy i dzieła z nowej perspektywy i ukazać je w szerokim kontekście kulturowym.    


Słowa kluczowe:

ikonografia muzyczna, muzyka renesansowa, sztuka renesansowa, muzyka we Włoszech, sztuka włoska, instrumenty muzyczne, muzyka aniołów

Grabiec, Dominika. Instrumenty muzyczne w scenach Męki Pańskiej w malarstwie Italii od połowy XIII do połowy XV wieku. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2021.
  Google Scholar

Hood, William. Fra Angelico at San Marco. New Haven–London: Yale University Press, 1993.
  Google Scholar

Pope-Hennessy, John. Beato Angelico. Firenze: Scala, 1974.
  Google Scholar

Russo, Fernando, Antonella Marinelli. La Basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina. Galatina: Edizioni Romanae, 2006.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-10

Cited By / Share

Grabiec, D. (2023). Tim Shephard, Sanna Raninen, Serenella Sessini, Laura Ştefănescu, „Music in the Art of Renaissance Italy, 1420‒1540”, London–Turnhout 2020 . Muzyka, 67(4), 165–172. https://doi.org/10.36744/m.1542

Autorzy

Dominika Grabiec 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0003-4350-3188

Statystyki

Abstract views: 26
PDF downloads: 11


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Dominika Grabiec

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.