Musical Imaginations. Interdisciplinary Perspectives on Creativity, Performance, and Perceptions, red. David Hargreaves, Dorothy Miell, Raymond Macdonald, New York 2012

Dominika Grabiec


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4350-3188

Abstrakt

Recenzja książki: Musical Imaginations. Interdisciplinary Perspectives on Creativity, Performance, and Perceptions, red. David Hargreaves, Dorothy Miell, Raymond Macdonald, New York 2012


Słowa kluczowe:

kreatywność muzyczna, wykonywanie muzyki, odbiór muzyki, muzykologia, etnomuzykologia, socjologia muzyki, psychologia muzyki

Pobierz


Opublikowane
2018-07-02

Cited By / Share

Grabiec, D. (2018). Musical Imaginations. Interdisciplinary Perspectives on Creativity, Performance, and Perceptions, red. David Hargreaves, Dorothy Miell, Raymond Macdonald, New York 2012. Muzyka, 63(2), 113–125. https://doi.org/10.36744/m.538

Autorzy

Dominika Grabiec 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0003-4350-3188

Statystyki

Abstract views: 115
PDF downloads: 125


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.