Jerzy Kowalczyk (1930-2018)

nierecenzowany

Stanisław Mossakowski

stanislaw.mossakowski@ispan.pl
Warszawa, Instytut Sztuki PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Wojciech Boberski


Warszawa, Instytut Sztuki PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-3337-6149

Abstrakt

Wspomnienie o prof. dr hab Jerzym Kowalczyku (1930-2018)


Słowa kluczowe:

Jerzy Kowalczyk

Pobierz


Opublikowane
2022-09-01

Cited By / Share

Mossakowski, S. ., & Boberski, W. (2022). Jerzy Kowalczyk (1930-2018). Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), 411–428. https://doi.org/10.36744/bhs.1445

Autorzy

Stanisław Mossakowski 
stanislaw.mossakowski@ispan.pl
Warszawa, Instytut Sztuki PAN Polska
https://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Autorzy

Wojciech Boberski 

Warszawa, Instytut Sztuki PAN Polska
https://orcid.org/0000-0002-3337-6149

Statystyki

Abstract views: 69
PDF downloads: 0


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Biuletynie Historii Sztuki” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Biuletynie Historii Sztuki” należy wyraźnie to zaznaczyć.