Kontakt

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa

Dyżury redakcji: poniedziałki, wtorki i środy 10.00-14.30
Editorial office works on Mondays, Tuesdays and Wednesdays, 10.00 A.M to 2.30 P.M.

Główna osoba do kontaktu

"Biuletyn Historii Sztuki"
(wszyscy redaktorzy korzystają z redakcyjnego adresu mailowego)
(+48) 22 50 48 236

Wsparcie techniczne