Kontakt

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28
00-950 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

"Biuletyn Historii Sztuki"
(+48) 22 50 48 236

Wsparcie techniczne