RECENZENCI

Lista recenzentów

dr Grażyna Bastek, Muzeum Narodowe, Warszawa (PL)

prof. UJ dr hab. Andrzej Betlej, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków (PL)

dr hab. Marek Czapelski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (PL)

prof. UAM dr hab. Michał Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

dr Mateusz Grzęda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

dr Dobrosława Horzela, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

prof. ISPAN dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

prof. UWr dr hab. Romuald Kaczmarek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (PL)

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (PL)

dr Siergiej Kravcov, The Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima (IL)

prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

dr hab. Zbigniew Michalczyk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

prof. ISPAN dr hab. Michał Myśliński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Kraków (PL)

prof. UKSW dr hab. Janusz Nowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (PL)

prof. UJ dr hab. Piotr Oczko, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

dr Aistė Paliušytė, Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas, Wilno (LT)

prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (PL)

prof. dr hab. Jakub Pokora, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa (prof. emeritus) (PL)

dr hab. Rafał Quirini-Popławski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

dr Grażyna Regulska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

dr Grażyna Ruszczyk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (PL)

dr Joanna Sikorska, Muzeum Narodowe, Warszawa (PL)

dr hab. Jolanta Talbierska, Gabinet Rycin BUW, Warszawa (PL)

prof. UMK dr hab. Jacek Tylicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

prof. UJ dr hab. Marek Walczak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)

prof. UMK dr hab. Michał F. Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (PL)

prof. dr hab. Antoni Ziemba, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (PL)

prof. UJ dr hab. Marek Zgórniak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (PL)