Kwartalnik „Biuletyn Historii Sztuki” jest najstarszym ogólnopolskim czasopismem naukowym poświęconym historii sztuki. Powstał w 1932 roku jako periodyk Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu II wojny światowej jego wydawcą został Państwowy Instytut Sztuki (późniejszy Instytut Sztuki PAN). Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” prezentują rozmaitą metodologię, zawsze jednak dotyczą istotnych zagadnień z dziejów sztuki polskiej i obcej, od czasów średniowiecza po współczesność. Kwartalnik zamieszcza recenzje ważnych wystaw i publikacji, omówienia konferencji naukowych, a także wspomnienia poświęcone zasłużonym historykom sztuki. Artykuły są publikowane w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim). Teksty w języku polskim opatrzone są obszernymi streszczeniami w języku angielskim. Wszystkie artykuły podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w „Biuletynie Historii Sztuki” przyznaje się 40 punktów. Artykuły publikowane w „Biuletynie Historii Sztuki” są streszczane lub indeksowane w następujących wykazach bibliograficznych: PBN, Pol-Index, BazHum, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL oraz Universitätsbibliothek Heidelberg. Wszystkie teksty są do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma ukazuje się w postaci papierowej (ISSN: 0006-3967).

ISSN: 0006-3967 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • Katalog Czasopism Kulturalnych
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
40 punktów