POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe i adresy e-mail wprowadzone na stronie „Biuletynu Historii Sztuki” będą wykorzystywane wyłącznie do celów publikacji tego czasopisma oraz komunikacji z autorami i czytelnikami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z siedzibą przy ul. Długiej 26/28, 00-950 Warszawa. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ispan.pl. Więcej informacji na stronie http://www.ispan.pl/pl/o-instytucie-sztuki-pan/rodo.