Żmudna droga do prawdy. Uwagi na marginesie studiów Marcina Fabiańskiego nad renesansowym zamkiem na Wawelu

Stanisław Mossakowski

stanislaw.mossakowski@ispan.pl
Instytut Sztuki PAN, Warszawa (Polska)
http://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Instytucje finansujące

Instytut Sztuki PAN

Słowa kluczowe:

Kraków, Wawel, pałac renesansowy

Autorzy Złotego Wieku o kulturze i sztuce na Wawelu. Antologia tekstów 1518-1617. Wybrał, przełożył i komentarzem opatrzył Marcin Fabiański, Kraków 2014.
  Google Scholar

Chmiel Adam, Wawel, t. 2. Materyały archiwalne do budowy zamku, Kraków 1913.
  Google Scholar

Dettloff Paweł, Fabiański Marcin, Fischinger Andrzej, Zamek królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005), Kraków 2005.
  Google Scholar


  Google Scholar

Estreicher Karol, Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, wyd. 3, Kraków 1938.
  Google Scholar

Fabiański Marcin, Nowe ustalenia i uwagi o zamku Zygmunta I na Wawelu po remoncie konserwatorskim i recenzji krytycznej, Biuletyn Historii Sztuki, 81, 2019.
  Google Scholar

Fabiański Marcin, Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura - dekoracja architektoniczna – funkcje, Kraków 2017.
  Google Scholar

Ferenc Marek, Rachunki budowy zamku krakowskiego 1526, Kraków 2012.
  Google Scholar

Fischinger Andrzej, Fabiański Marcin, Dzieje budowy renesansowego zamku na Wawelu, około 1504-1548, Kraków 2009.
  Google Scholar

Fischinger Andrzej, Fabiański Marcin, The Renaissance Wawel. Building the Royal Residence, Cracow 2013.
  Google Scholar

Fischinger Andrzej, Pałac króla Aleksandra na Wawelu, Rocznik Krakowski, 56, 1990, s. 79-92.
  Google Scholar

Hoppe Stephan, Die funktionale und räumliche Struktur des frühen Schlossbaus im MItteldeutschland. Untersucht an Beispielen landesherrlicher Bauten der Zeit zwischen 1470 und 1570, Köln 1996
  Google Scholar

Hoppe Stephan, Hofstube und Tafelstube – Funktionale Raumdifferenzierungen auf mitteleuropäischen Adelssitzen seit dem Hochmittelalter, [w:] Die Burg. Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen Burg und Herrschaft und Mythos Burge, Dresden 2010.
  Google Scholar

Jasieńskiego Henryka, O zrestaurowanych wnętrzach wschodniego skrzydła zamku na Wawelu, Architekt, 23, 1930, z. 5-6.
  Google Scholar

Katalog Zabytków Sztuki, t. 4, Miasto Kraków, cz. 1 Wawel, red. Jerzy Szablowski, Warszawa 1965
  Google Scholar

Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595, wydał Henryk Barycz, Kraków 1930.
  Google Scholar

Leitsch Walter, Das Leben am Hof König Sigismunds III. Von Polen, t. 3, Wien 2009.
DOI: https://doi.org/10.1553/0x0018c376   Google Scholar

Leitsch Walter, Der Brand im Wawel am 29. Jänner 1595, Studia do Dziejów Wawelu, 4, 1978.
  Google Scholar

Łaszczyńska Olga, Rachunki budowy zamku krakowskiego 1535, Kraków 1952.
  Google Scholar

Mańkowski Tadeusz, Dzieje wnętrz wawelskich, Warszawa 1952
  Google Scholar

Mossakowski Stanisław, Gli appartamenti del re Sigismondo I e della regina Bona Sforza nel Castello Reale di Cracovia (1518-1548), [w:] Le prince, la princesse et leurs logis. Manière d’habiter dans l’élite aristocratique européenne (1400-1700). Actes des septièmes Rencontres d’architecture européenne. Paris 27-30 juin 2011. Études réunies par Monique Chatenet, Krista De Jonge, Paris 2014, s. 45-54.
  Google Scholar

Mossakowski Stanisław, Henryk Walezy na Wawelu, [w:] Velis quod possis, Kraków 2017, s. 583-589.
  Google Scholar

Mossakowski Stanisław, Pałac królewski Zygmunta I na Wawelu jako dzieło renesansowe, Warszawa 2015.
  Google Scholar

Mossakowski Stanisław, Pałac wawelski Zygmunta I w świetle książki Marcina Fabiańskiego (2017), Biuletyn Historii Sztuki, 80, 2018, s. 460-464.
  Google Scholar

Mossakowski Stanisław, Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego. Program użytkowy i ceremonialny, Warszawa 2013.
  Google Scholar

Skowron Ryszard, Tomasza Prylińskiego Zdanie sprawy ze studiów i poszukiwań do planów zamku królewskiego na Wawelu, Studia Waweliana, 4, 1995, s. 143-165.
  Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Wawel, t. 1, Zabudowania Wawelu i ich dzieje, Kraków 1908.
  Google Scholar

Tomkowicz Stanisław, Wewnętrzne urządzenie zamku krakowskiego i jego losy, Kraków 1907.
  Google Scholar

Zelner Krzysztof, Kronika […] obejmująca zdarzenia w końcu XVI i na początku XVII wieku, wydał Ambroży Grabowski, Kraków 1835.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-03-31

Cited By / Share

Mossakowski, S. (2019). Żmudna droga do prawdy. Uwagi na marginesie studiów Marcina Fabiańskiego nad renesansowym zamkiem na Wawelu . Biuletyn Historii Sztuki, 81(1), 117–132. https://doi.org/10.36744/bhs.105

Autorzy

Stanisław Mossakowski 
stanislaw.mossakowski@ispan.pl
Instytut Sztuki PAN, Warszawa Polska
http://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Statystyki

Abstract views: 347
PDF downloads: 0