Projekt fasady kościoła Jezuitów w Płocku autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego

artykuł nierecenzowany

Stanisław Mossakowski

mossak@onet.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Abstrakt

Rozpoznanie widoku fasady kościelnej wykonanego przez Giovanniego Battistę Gisleniego (1600–1672), rysunku przechowywanego w zbiorach Castello Sforzesco w Mediolanie (SM–1/3 b), jako projektu związanego z planowaną przez zakon jezuitów przebudową średniowiecznej kolegiaty św. Michała w Płocku.


Słowa kluczowe:

Giovanni Battista Gisleni, zakon jezuitów w Płocku, fundacje królewicza Karola Ferdynanda Wazy (1615–1655)

Bieniecki, Zdzisław. „Zapomniana wieża kolegiaty warszawskiej”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
  Google Scholar

, z. 1 (1956): 37–51.
DOI: https://doi.org/10.1029/TR037i001p00051   Google Scholar

Kozakiewiczowa, Helena. Rzeźba XVI wieku w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
  Google Scholar

Kret, Wojciech. „Theatrum in exequiis Karola Ferdynanda Wazy na tle twórczości Giovanniego Battisty
  Google Scholar

Gisleniego”, Rocznik Warszawski 13 (1975): 41–66.
DOI: https://doi.org/10.1177/006947707501300117   Google Scholar

Kwiatkowska, Maria Irena. Katedra św. Jana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  Google Scholar

Miks-Rudkowska, Nina. „Theatrum in exequiis Karola Ferdynanda Wazy. Z badań nad twórczością G.B. Gisleniego”, Biuletyn Historii Sztuki 30, nr 4 (1968): 419–435.
  Google Scholar

Miłobędzki, Adam. Architektura polska XVII wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
  Google Scholar

Mossakowski, Stanisław. „Projekt kościoła karmelitów bosych w Warszawie autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego”, Biuletyn Historii Sztuki 61, nr 1–2 (1997): 92–103.
  Google Scholar

Paszenda, Jerzy. Budowle jezuickie w Polsce XVI–XVIII w., t. 4. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
  Google Scholar

Pracchi, Valeria. „La Raccolta Martineli a Castello Sforzesco di Milano”, Il disegno di Architettura. Notizie
  Google Scholar

su studi, ricerche, archivi e collezioni pubbliche e private 2, nr 3 (Aprile 1991): 5–24.
  Google Scholar

Rewski, Zbigniew. „Rysunki architektoniczne z Polski w Mediolanie”, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury
  Google Scholar

, nr 1–2 (1947): 138–143.
  Google Scholar

Schulz, Anne Markham. Giammaria Mosca called Padovano: A Renaissance Sculptor in Italy and Poland.
  Google Scholar

University Park: Pennsylvania University Press, 1998.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-22

Cited By / Share

Mossakowski, S. (2023). Projekt fasady kościoła Jezuitów w Płocku autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego. Biuletyn Historii Sztuki, 85(4), 135–140. https://doi.org/10.36744/bhs.1810

Autorzy

Stanisław Mossakowski 
mossak@onet.pl
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Stanisław Mossakowski (ur. 1937), wieloletni dyrektor Instytutu Sztuki PAN, członek wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą (m.in. PAN, PAU, TNW), historyk sztuki nowożytnej, specjalizujący się w problematyce dziejów architektury i rzeźby dekoracyjnej, roli tradycji antycznej w sztuce, relacji artystycznych polsko-włoskich oraz związków historii sztuki i historii idei.

Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 81


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.