Przemysław Wątroba, Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren, t. 1-2, Warszawa 2019 (Katalog Zbiorów - Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie).

Stanisław Mossakowski


Warszawa, Instytut Sztuki PAN (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Abstrakt

Recenzja książki Przemysława Wątroby, Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren, t. 1-2, Warszawa 2019.

Instytucje finansujące

Warszawa, Instytut Sztuki PAN

Słowa kluczowe:

Tylman van Gameren

Makowiecki, Tadeusz. Archiwum planów Tylmana z Gameren, architekta epoki Sobieskiego. Warszawa: Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1938.
  Google Scholar

MossakowskI, Stanisław. „Kopciuszek Europy.” PAUza. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, nr 1, 21 czerwca 2008: 4.
  Google Scholar

MossakowskI, Stanisław. Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość architektoniczna w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo DiG, Monachium-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012.
  Google Scholar

Piwkowski, Włodzimierz. „Dwór Nieborowskich w Nieborowie.” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 33/34 (1985-1990): 235-267.
  Google Scholar

Piwkowski, Włodzimierz. Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2005.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-08-26

Cited By / Share

Mossakowski, S. (2021). Przemysław Wątroba, Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren, t. 1-2, Warszawa 2019 (Katalog Zbiorów - Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie). Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), 427–430. https://doi.org/10.36744/bhs.1001

Autorzy

Stanisław Mossakowski 

Warszawa, Instytut Sztuki PAN Polska
https://orcid.org/0000-0001-6351-8913

Statystyki

Abstract views: 279
PDF downloads: 0