Tom 83 Nr 2 (2021): Numer dedykowany prof. dr hab. Piotrowi SkubiszewskiemuRedakcja „Biuletynu Historii Sztuki” dedykuje niniejszy numer prof. Piotrowi Skubiszewskiemu, członkowi Komitetu Redakcyjnego. W tym roku Pan Profesor kończy dziewięćdziesiąt lat. Pragniemy podziękować Mu za troskę o wysoki poziom publikacji ukazujących się na naszych łamach, a także za wspieranie nas swoją niezwykłą wiedzą, cennymi radami i niezmiennie okazywaną życzliwość.


Artykuły

Thomas DaCosta Kaufmann
323-349
opublikowano: 2021-08-26
Aleksandra Bernatowicz
377-424
opublikowano: 2021-08-26
Recenzje