Tom 85 Nr 4 (2023):Numer poświęcony zagadnieniu hermeneutyki w historii sztuki. Dobór artykułów - prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz


Artykuły

Ryszard Kasperowicz
31–50
opublikowano: 2023-12-22
Łukasz Kiepuszewski
99-116
opublikowano: 2023-12-22
Miscellanea

In Memoriam

Jarosław Jarzewicz
151-164
opublikowano: 2023-12-22