Oko, ciało i słowo. Rosalind Krauss o rzeźbie Richarda Serry. „Uważna lektura” tekstu

artykuł recenzowany

Piotr Juszkiewicz

juspiotr@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4137-3412

Abstrakt

Niniejszy tekst jest przykładem „uważnego czytania” tekstu z zakresu krytyki artystycznej. Postulat „close reading” został tu podjęty poprzez zwrócenie analitycznej uwagi na cztery bazowe elementy tekstu: konstrukcję mówiącego podmiotu, wpisaną w tekst koncepcję dzieła sztuki, przyjęte sposoby opisu i zasadę porządkowania obszaru artystycznej tradycji. Przedmiotem analizy jest tekst Rosalind Krauss na temat twórczości Richarda Serry, który, zdaniem autorki, miał swój udział w kluczowej przemianie sztuki amerykańskiej, związanej z porzuceniem filozoficznych założeń i artystycznej praktyki abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Analiza wykazuje zbieżność pomiędzy ukształtowaniem zasadniczych aspektów tekstu, a jego krytyczną wobec efektów działalności przedstawicieli i zwolenników tej artystycznej formacji wymową. 


Słowa kluczowe:

krytyka artystyczna, minimal art, Richard Serra, Rosalind Krauss

Baxandall, Michael. „The Language of Art Criticism”. W: The Language of Art History, redakcja Salim Kemal, Ivan Gaskell, 67–75. Cambridge–New York: Cambridge University Press, 1991.
  Google Scholar

Carrier, David. Rosalind Krauss and American Philosophical Art Criticism. From Formalism to Beyond Postmodernism. Westport: Praeger Publishers, 2002.
  Google Scholar

Cieślak-Sokołowski, Tomasz. „Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku”. Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura, nr 34 (2017): 37–48.
  Google Scholar

Juszkiewicz, Piotr. Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.
  Google Scholar

Krauss, Rosalind. „The Motivation of the Sign”. W: Picasso and Braque. A Symposium, redakcja Lynn Zelevansky, 261–286. New York: Museum of Modern Art, 1992.
  Google Scholar

Krauss, Rosalind. „Richard Serra/Sculpture”. W: Richard Serra. Sculpture, redakcja Laura Rosenstock, 15–39. New York: Museum of Modern Art, 1986.
  Google Scholar

Sławiński, Janusz. „O opisie”. W: Studia o narracji, redakcja Jan Błoński, Stanisław Jaworski, Janusz Sławiński, 19–35. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1982.
  Google Scholar

Turowski, Andrzej. Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-22

Cited By / Share

Juszkiewicz, P. (2023). Oko, ciało i słowo. Rosalind Krauss o rzeźbie Richarda Serry. „Uważna lektura” tekstu. Biuletyn Historii Sztuki, 85(4), 117–134. https://doi.org/10.36744/bhs.1780

Autorzy

Piotr Juszkiewicz 
juspiotr@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Polska
https://orcid.org/0000-0003-4137-3412

Piotr Juszkiewicz (ur. 1959) – historyk sztuki, profesor, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki. Stypendysta Cambridge University, The Getty Grant Program, Rochester University, Edinburgh University. Wykładał także na Uniwersita ha-Iwrit w Jerozolimie i Eesti Kunstiakadeemia w Tallinie. Obszary jego zainteresowań to sztuka modernizmu w XIX i XX wieku, sztuka współczesna i krytyka artystyczna XVIII–XX wieku. Redaktor licznych publikacji, m.in. Melancholia Jacka Malczewskiego (Poznań, 1998), Perspektywy współczesnej historii sztuki (Poznań 2009), a także autor książek: Wolność i metafizyka. O tradycji artystycznej twórczości Marcela Duchampa (Poznań, 1995), Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży (Poznań, 2005) oraz Cień modernizmu (Poznań, 2013). Był także kierownikiem projektu badawczego (2012–2015) na temat polskiego filmu dokumentalnego o sztuce z lat 1945–1989. W 2021 był kuratorem wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie: Nowy początek. Modernizm w II RP. Obecnie przygotowuje kolejną wystawę w tym muzeum: Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL.Statystyki

Abstract views: 72
PDF downloads: 56


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Biuletyn Historii Sztuki

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.