Tom 67 Nr 1/2 (2018):W roku 2017 łódzka teatrologia obchodziła swoje pięćdziesięciolecie. Ogłaszamy wybrane wystąpienia ze zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego konferencji naukowej „Teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo. Rekonesans”. Rozprawy te mówią o zagadnieniach dla tematu fundamentalnych: o oficjalnych scenach osiemnastowiecznego Paryża, o paryskich teatrach bulwarowych wieku XIX, a także o imperium teatralnym Maxa Reinhardta.
Pięćdziesiąt lat po zdjęciu z afisza Teatru Narodowego w Warszawie Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka publikujemy artykuł o meandrach polityki teatralnej w Marcu '68 i po nim, wzbogacony wyborem materiałów z archiwum cenzury. Rozważania o założonym kilka lat wcześniej francuskim Théâtre du Soleil podporządkowane zostały niezwykle dlań istotnej kategorii klauna i klaunady. Publikacja współedytora scenicznych partytur Jerzego Grzegorzewskiego to głos w dyskusji o dokumentacji dzieła teatralnego i szerzej – uprawianiu historii teatru.
Codzienne i niecodzienne problemy i radości ludzi teatru ujawniają dwa zespoły korespondencji: Teresy Roszkowskiej i Edmunda Wiercińskiego oraz Felicji Trapszo-Krywultówny z Leonią Jabłonkówną. Kontynuując temat peerelowskiej cenzury, ogłaszamy nieznane dotąd listy sztuk wycofanych z repertuaru teatrów amatorskich. Z ogromnym żalem wspominamy zmarłego w roku ubiegłym wybitnego teatrologa, profesora Jana Ciechowicza. Zeszyt zamykają recenzje książek ważnych i ciekawych.

„Pamiętnik Teatralny” LXVII zeszyt 1-2 (265-266) redagowali:
Jarosław Komorowski (redaktor naczelny), Anna Chojnacka, Patryk Kencki (sekretarz redakcji), Agnieszka Koecher-Hensel, Emilia Olechnowicz
Skład i łamanie: Katarzyna Płońska
Przekład streszczeń na język angielski: Jan Hensel


Materiały

Katarzyna Kościewicz
163-203
opublikowano: 2018-06-30
Wspomnienia

Edward Krasiński
204-215
opublikowano: 2018-06-30
Teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo. Rekonesans

Dobrochna Ratajczakowa
27-44
opublikowano: 2018-06-30
Małgorzata Leyko
45-58
opublikowano: 2018-06-30
Artykuły

Magdalena Raszewska
59-82
opublikowano: 2018-06-30
Magdalena Hasiuk
83-98
opublikowano: 2018-06-30
Mateusz Żurawski
99-112
opublikowano: 2018-06-30
Recenzje