«Dziś rano dostałam Twój kochany list, a już wieczorem odpisuję»: Felicja Trapszo-Krywultówna do Leonii Jabłonkówny 1930–1936

Grażyna Chmielewska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0558-1698

Abstrakt

Publikowane listy Felicji Trapszo-Krywultówny do Leonii Jabłonkówny  pochodzą z archiwum zatytułowanego „Korespondencja i dokumenty pracy artystycznej Leonii Jabłonkówny” w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN. Felicja Krywultówna, urodzona w 1905, była aktorką, pochodziła ze znanego aktorskiego rodu Trapszów. Występowała w teatrach Wilna, Grodna, Łodzi i Krakowa. Zmarła na gruźlicę w 1937. Leonia Jabłonkówna, urodzona w 1905, studiował historię sztuki i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, publikowała artykuły na tematy związane ze sztuką w „Bluszczu” i felietony filmowe w „Wiadomościach Literackich”, w latach trzydziestych XX ubiegłego wieku studiowała na Wydziale Sztuki Reżyserskiej PIST w Warszawie. Ogłaszane listy pochodzą z lat 1930—1936, przynoszą informacje biograficzne dotyczące obu korespondentek, nowe wiadomości o teatrach w Grodnie, Krakowie i Częstochowie, o dyrekcjach i zespołach, o repertuarze. Malują obraz środowiska teatralnego lat trzydziestych XX wieku.


Słowa kluczowe:

teatr polski lat 20. i 30., aktorzy teatralni, produkcja teatralna, historia teatru, Felicja Trapszo-Krywultówna, Leonia Jabłonkówna, polskie aktorki

Berger, B. & Büthner-Zawadzka, K., et al. (red.). (2017). Słownik biograficzny teatru polskiego (t. 3, vol. 1-2). Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
  Google Scholar

Bojarska, M. (1988). Mieczysława Ćwiklińska. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Cybulska, M.E. (red.). (1998). "Przychodź do mnie”: Listy Stefanii Zahorskiej do Leonii Jabłonkówny i listy Adama Pragiera. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
  Google Scholar

Czachowska, J. & Raszewski, Z. (red.). (1973). Słownik biograficzny teatru polskiego (t. 1). Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Frankowska, B. (1962). Teatr im. Żeromskiego w Warszawie 1932-1933. Pamiętnik Teatralny, 2.
  Google Scholar

Kuchtówna, L. (1980). Irena Solska. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Wilski, Z. & Berger, B., et al. (red.). (1994). Słownik biograficzny teatru polskiego (t. 2). Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Chmielewska, G. (2018) „«Dziś rano dostałam Twój kochany list, a już wieczorem odpisuję»: Felicja Trapszo-Krywultówna do Leonii Jabłonkówny 1930–1936”, Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 113–134. doi: 10.36744/pt.612.

Autorzy

Grażyna Chmielewska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-0558-1698

Statystyki

Abstract views: 206
PDF downloads: 130


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Grażyna Chmielewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.