«Dziś rano dostałam Twój kochany list, a już wieczorem odpisuję»: Felicja Trapszo-Krywultówna do Leonii Jabłonkówny 1930–1936

Grażyna Chmielewska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0558-1698

Abstrakt

Publikowane listy Felicji Trapszo-Krywultówny do Leonii Jabłonkówny  pochodzą z archiwum zatytułowanego „Korespondencja i dokumenty pracy artystycznej Leonii Jabłonkówny” w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN. Felicja Krywultówna, urodzona w 1905, była aktorką, pochodziła ze znanego aktorskiego rodu Trapszów. Występowała w teatrach Wilna, Grodna, Łodzi i Krakowa. Zmarła na gruźlicę w 1937. Leonia Jabłonkówna, urodzona w 1905, studiował historię sztuki i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, publikowała artykuły na tematy związane ze sztuką w „Bluszczu” i felietony filmowe w „Wiadomościach Literackich”, w latach trzydziestych XX ubiegłego wieku studiowała na Wydziale Sztuki Reżyserskiej PIST w Warszawie. Ogłaszane listy pochodzą z lat 1930—1936, przynoszą informacje biograficzne dotyczące obu korespondentek, nowe wiadomości o teatrach w Grodnie, Krakowie i Częstochowie, o dyrekcjach i zespołach, o repertuarze. Malują obraz środowiska teatralnego lat trzydziestych XX wieku.


Słowa kluczowe:

teatr polski lat 20. i 30., aktorzy teatralni, produkcja teatralna, historia teatru, Felicja Trapszo-Krywultówna, Leonia Jabłonkówna, polskie aktorki

Berger, B. & Büthner-Zawadzka, K., et al. (red.). (2017). Słownik biograficzny teatru polskiego (t. 3, vol. 1-2). Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
  Google Scholar

Bojarska, M. (1988). Mieczysława Ćwiklińska. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Cybulska, M.E. (red.). (1998). "Przychodź do mnie”: Listy Stefanii Zahorskiej do Leonii Jabłonkówny i listy Adama Pragiera. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
  Google Scholar

Czachowska, J. & Raszewski, Z. (red.). (1973). Słownik biograficzny teatru polskiego (t. 1). Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Frankowska, B. (1962). Teatr im. Żeromskiego w Warszawie 1932-1933. Pamiętnik Teatralny, 2.
  Google Scholar

Kuchtówna, L. (1980). Irena Solska. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Wilski, Z. & Berger, B., et al. (red.). (1994). Słownik biograficzny teatru polskiego (t. 2). Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Chmielewska, G. (2018) „«Dziś rano dostałam Twój kochany list, a już wieczorem odpisuję»: Felicja Trapszo-Krywultówna do Leonii Jabłonkówny 1930–1936”, Pamiętnik Teatralny, 67(1-2), s. 113–134. doi: 10.36744/pt.612.

Autorzy

Grażyna Chmielewska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-0558-1698

Statystyki

Abstract views: 71
PDF downloads: 62


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Grażyna Chmielewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.