Przyjmujemy w trybie ciągłym zgłoszenia tekstów mieszczących się w profilu pisma, o objętości 20 000-40 000 znaków, napisanych w języku polskim lub angielskim. Zapraszamy też do nadsyłania artykułów recenzyjnych na temat ważnych książek teatrologicznych wydanych w ostatnich latach w Polsce i za granicą. Przyjmujemy również teksty do zapowiadanych z wyprzedzeniem bloków tematycznych.

Tradycyjne, papierowe wersje zeszytów "Pamiętnika Teatralnego" można kupić w księgarni IS PAN przy ul. Długiej 28 w Warszawie, w księgarni Prospero i w salonach empik w całej Polsce.

 

Końce, zerwania, katastrofy

2020-11-25

„Końce, zerwania, katastrofy” – zapraszamy do nadsyłania artykułów analizujących i interpretujących momenty wyczerpania, przesilenia i schyłku w teatrze i historii teatru. Zachęcamy do szukania tych momentów w historycznych i współczesnych zjawiskach artystycznych lub performansach społecznych. Problemy z nimi związane można rozpatrywać w różnych kontekstach (filozoficznych, społeczno-politycznych, ekonomicznych czy ekologicznych) i w różnych ujęciach metodologicznych (np. studia nad pamięcią, humanistyka ekologiczna, studia nad afektami etc.). Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2021.
Cały czas przyjmujemy także inne teksty mieszczące się w profilu naukowym pisma.

Teatr w kulturach miejskich

2020-11-25

„Teatr w kulturach miejskich” – zapraszamy do nadsyłania artykułów problematyzujących dynamiczną i historycznie zmienną funkcję teatru i widowisk w przestrzeniach i kulturach miejskich oraz doświadczenie miasta w dramacie, teatrze, performansie. Zachęcamy do wypróbowywania różnych inspiracji metodologicznych (geopoetyka i geokrytyka, geografia kulturowa, badania nad kulturą popularną, studia miejskie etc.). Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2021.