O czasopiśmie

 

PROFIL NAUKOWY CZASOPISMA

„Pamiętnik Teatralny” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru, dramatu oraz widowisk. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą polską tradycją i kulturą teatralną, otwarty jest także na inne konteksty studiów nad teatrem, dramatem i performansem oraz na interdyscyplinarne dyskusje.

Artykuły naukowe napisane w języku polskim lub angielskim i mieszące się w profilu naukowym pisma można zgłaszać do trzech działów: „Rozprawy i artykuły” (recenzowany w trybie podwójnie ślepym, obejmujący oryginalne artykuły naukowe), „Prezentacje” (recenzowany w trybie podwójnie ślepym, obejmujący artykuły przeglądowe i problemowe recenzje ważnych książek teatrologicznych), „Wspomnienia” (recenzowany wewnętrznie). Oryginalne prace naukowe prezentowane są również w blokach tematycznych, których tematy ogłaszamy z wyprzedzeniem. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji są też artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł, które mogą stanowić podstawę dalszych badań.

Zapraszamy do współpracy zarówno doświadczonych, jak i początkujących badaczy teatru, dramatu, widowisk i performansu. W gronie czytelników „Pamiętnika Teatralnego” są badacze i studenci teatrologii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa, a także miłośnicy teatru i jego historii.

Forma wydawnicza i częstotliwość
Kwartalnik „Pamiętnik Teatralny" wydawany jest przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (współwydawca: Stowarzyszenie Liber Pro Arte). Od roku 2020 podstawową (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w całkowicie otwartym dostępie na licencji (CC BY-NC-ND 4.0). Wybrane artykuły przygotowane do druku w kolejnych zeszytach udostępniamy wcześniej w formie „ahaed of print”. Wszystkie zeszyty ukazują się także w wersji drukowanej.
Wydajemy cztery zeszyty rocznie. Od roku 2020 nie publikujemy zeszytów łączonych.

 

HISTORIA "PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO"

„Pamiętnik Teatralny” został założony przez Leona Schillera w 1952 roku. Od początku istnienia wydawany jest nieprzerwanie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pierwszym redaktorem naczelnym był Leon Schiller, po nim redakcją kierowali: Irena Schillerowa (1954-1955), Bohdan Korzeniewski i Zbigniew Raszewski (1956-1992), Edward Krasiński (1993-2014), Jarosław Komorowski (2015-2019).    więcej