O czasopiśmie

 

HISTORIA "PAMIĘTNIKA TEATRALNEGO"

„Pamiętnik Teatralny” został założony przez Leona Schillera w 1952 roku. Od początku istnienia wydawany jest nieprzerwanie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pierwszym redaktorem naczelnym był Leon Schiller, po nim redakcją kierowali: Irena Schillerowa (1954-1955), Bohdan Korzeniewski i Zbigniew Raszewski (1956-1992), Edward Krasiński (1993-2014), Jarosław Komorowski (2015-2019).    więcej

 

PROFIL NAUKOWY CZASOPISMA

„Pamiętnik Teatralny” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe zajmujące się historią i historiografią teatru i dramatu. Kwartalnik podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą polską tradycją i kulturą  teatralną, otwarty jest także na europejskie konteksty studiów nad teatrem i dramatem oraz na interdyscyplinarne dyskusje. Wśród różnorodnych metodologicznie publikacji szczególne miejsce zajmują artykuły naukowe wykorzystujące materiały archiwalne i edycje źródeł. „Pamiętnik Teatralny” publikuje też bloki tematyczne i problemowe oraz naukowe recenzje ważnych książek teatrologicznych.

Zapraszamy do współpracy zarówno doświadczonych, jak i początkujących badaczy. Przyjmujemy teksty mieszczące się w profilu naukowym czasopisma napisane w języku polskim lub angielskim. Wydajemy cztery zeszyty rocznie, pierwszy nie później niż w II kwartale, drugi – w III kwartale, trzeci - w IV kwartale, czwarty – w I kwartale kolejnego roku. Od 2020 roku dostęp do opublikowanych artykułów jest całkowicie otwarty.

W gronie czytelników "Pamiętnika Teatralnego" są badacze i studenci teatrologii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa, a także miłośnicy teatru i jego historii. Od roku 2020 wersja online jest wersją podstawową czasopisma. Wszystkie zeszyty będą ukazywać się także w wersji drukowanej.