2023: NAJNOWSZE ARTYKUŁYPublikujemy tu wybrane artykuły przeznaczone do druku w kolejnych zeszytach „Pamiętnika Teatralnego”. Można je cytować, podając datę publikacji online oraz DOI. Po włączeniu artykułu do zeszytu zmieni się numeracja stron.