«W tym strasznym Wrocławiu»: Korespondencja Edmunda Wiercińskiego z Teresą Roszkowską 1950–1952

Anna Chojnacka


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5174-4155

Marek Piekut


(Polska)

Abstrakt

Malarka i scenografka Teresa Roszkowska i aktor i reżyser Edmund Wierciński znali się ponad dwadzieścia lat. Roszkowska zaprojektowała oprawę sceniczną do siedmiu przedstawień w reżyserii Wiercińskiego, to właśnie z jej udziałem powstały jego najlepsze spektakle. Wierciński i Roszkowska tworzyli zgrany i twórczy duet. Rozumieli się doskonale, byli wobec siebie lojalni. Na scenie tworzyli całościowe kompozycje, a jednocześnie dbali o najdrobniejsze szczegóły. Listy Teresy Roszkowskiej znajdują się w Archiwum Wiercińskich w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN, sygn. 1209/8. Listy Edmunda Wiercińskiego pochodzą z Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie zostały zdeponowane przez adresatkę.


Słowa kluczowe:

estetyka teatralna, teatr polski, produkcja teatralna, Edmund Wierciński, Teresa Roszkowska

Krasiński, E. (1960). Edmund Wierciński. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Napiontkowa, M. & Raszewska, M. (1994). Bohdan Korzeniewski: Kronika życia i działalności (1905–1992). Pamiętnik Teatralny, 1–2.
  Google Scholar

Piekut, M. (red.). (2014). Wiercińscy: Korespondencja 1946–1957. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Płoski, P. & Smolis, M. (red.). ( 2017). Rozmowy z Erwinem Axerem. Warszawa: Teatr Narodowy.
  Google Scholar

Raszewska, M. (2005). Teatr Narodowy 1949–2004. Warszawa: Teatr Narodowy.
  Google Scholar

Sokorski, W. (1951). Państwowe Nagrody Artystyczne w roku 1951. Nowa Kultura, 30.
  Google Scholar

Stacewicz-Podlipska, J. (2012). Ja byłam wolny ptak…: O życiu i sztuce Teresy Roszkowskiej. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
  Google Scholar

Wierciński, E. (1991). Notatki i teksty z lat 1921–55 (A. Chojnacka, red.). Wrocław: Wiedza o Kulturze.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Chojnacka, A. . i Piekut, M. (2018) „ «W tym strasznym Wrocławiu»: Korespondencja Edmunda Wiercińskiego z Teresą Roszkowską 1950–1952”, Pamiętnik Teatralny, 67(1-2), s. 135–162. doi: 10.36744/pt.613.

Autorzy

Anna Chojnacka 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-5174-4155

Autorzy

Marek Piekut 

Polska

Statystyki

Abstract views: 67
PDF downloads: 73


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Anna Chojnacka, Marek Piekut

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.


Inne teksty tego samego autora