«W tym strasznym Wrocławiu»: Korespondencja Edmunda Wiercińskiego z Teresą Roszkowską 1950–1952

Anna Chojnacka


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5174-4155

Marek Piekut


(Polska)

Abstrakt

Malarka i scenografka Teresa Roszkowska i aktor i reżyser Edmund Wierciński znali się ponad dwadzieścia lat. Roszkowska zaprojektowała oprawę sceniczną do siedmiu przedstawień w reżyserii Wiercińskiego, to właśnie z jej udziałem powstały jego najlepsze spektakle. Wierciński i Roszkowska tworzyli zgrany i twórczy duet. Rozumieli się doskonale, byli wobec siebie lojalni. Na scenie tworzyli całościowe kompozycje, a jednocześnie dbali o najdrobniejsze szczegóły. Listy Teresy Roszkowskiej znajdują się w Archiwum Wiercińskich w Zbiorach Specjalnych Instytutu Sztuki PAN, sygn. 1209/8. Listy Edmunda Wiercińskiego pochodzą z Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie zostały zdeponowane przez adresatkę.


Słowa kluczowe:

estetyka teatralna, teatr polski, produkcja teatralna, Edmund Wierciński, Teresa Roszkowska

Krasiński, E. (1960). Edmund Wierciński. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Napiontkowa, M. & Raszewska, M. (1994). Bohdan Korzeniewski: Kronika życia i działalności (1905–1992). Pamiętnik Teatralny, 1–2.
  Google Scholar

Piekut, M. (red.). (2014). Wiercińscy: Korespondencja 1946–1957. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Płoski, P. & Smolis, M. (red.). ( 2017). Rozmowy z Erwinem Axerem. Warszawa: Teatr Narodowy.
  Google Scholar

Raszewska, M. (2005). Teatr Narodowy 1949–2004. Warszawa: Teatr Narodowy.
  Google Scholar

Sokorski, W. (1951). Państwowe Nagrody Artystyczne w roku 1951. Nowa Kultura, 30.
  Google Scholar

Stacewicz-Podlipska, J. (2012). Ja byłam wolny ptak…: O życiu i sztuce Teresy Roszkowskiej. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
  Google Scholar

Wierciński, E. (1991). Notatki i teksty z lat 1921–55 (A. Chojnacka, red.). Wrocław: Wiedza o Kulturze.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Chojnacka, A. . i Piekut, M. (2018) „ «W tym strasznym Wrocławiu»: Korespondencja Edmunda Wiercińskiego z Teresą Roszkowską 1950–1952”, Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 135–162. doi: 10.36744/pt.613.

Autorzy

Anna Chojnacka 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-5174-4155

Autorzy

Marek Piekut 

Polska

Statystyki

Abstract views: 357
PDF downloads: 172


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Anna Chojnacka, Marek Piekut

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.