Tom 68 Nr 2 (2019):Zeszyt otwiera artykuł poświęcony wojennym doświadczeniom znakomitego reżysera Erwina Axera i ich reminiscencjom w twórczości teatralnej. Ogłaszamy też rozprawę, analizującą przemiany, jakie zachodzą współcześnie w polskiej dramaturgii radiowej.
Dział osobny i najobszerniejszy stanowią materiały związane z działalnością teatralną w zakładach penitencjarnych. Teksty te przygotowali teatrolodzy oraz praktycy teatralni i więziennicy z wielu krajów, biorący udział w odbywającej się w zeszłym roku w Instytucie Sztuki PAN konferencji „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”. Sprawozdanie z konferencji ten blok podsumowuje.
Zeszyt zamyka edycja niepublikowanych listów Ludwika Solskiego do córki, Anny Sosnowskiej z lat 1945–1954. Prywatna korespondencja sławnego, wówczas już niemal stuletniego autora ukazuje nie tylko etap jego życia i twórczości, ale stanowi zarazem barwne, a chwilami przejmujące świadectwo realiów życia w sowietyzowanej Polsce.

„Pamiętnik Teatralny” LXVIII zeszyt 2 (270) redagowali:
Jarosław Komorowski (redaktor naczelny), Anna Chojnacka, Patryk Kencki (sekretarz redakcji), Agnieszka Koecher-Hensel, Emilia Olechnowicz
Skład i łamanie: Katarzyna Płońska
Przekład streszczeń na język angielski: Piotr Szymor


Rozprawy i artykuły

Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie

Magdalena Hasiuk
41-46
opublikowano: 2019-09-01
Jess Thorpe
47-52
opublikowano: 2019-09-01
Ashley Lucas; Justyna Biernat
75-81
opublikowano: 2019-09-01
Sławomir Sidorowicz
82-91
opublikowano: 2019-09-01
Anna Chojnacka
103-110
opublikowano: 2019-09-01
Materiały

Janusz Degler, Wojciech Sztaba
111-179
opublikowano: 2019-09-01