Tom 73 Nr 2 (2024):„Pamiętnik Teatralny” LXXIII zeszyt 2 (290) redagowali:
Anna Chojnacka (redaktorka naczelna), Stanisław Godlewski (sekretarz redakcji), Joanna Krakowska, Mateusz Masłowski, Emilia Olechnowicz, Daniel W. Pratt, Zofia Ziemann

Guest editor: Magdalena Hasiuk
Współpraca redakcyjna: Julia Odnous-Pawlińska, John Jacobs, Aleksandra Deskur, Hanna Raszewska-Kursa
DTP: Katarzyna Płońska

Wydanie zeszytu dofinansowano częściowo ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, częściowo ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Maria Wiercińska - sztuka żywego słowa

Rozprawy i artykuły

Węgajty - inne perspektywy

Prezentacje

Marzenna Wiśniewska
229-244
opublikowano: 2024-06-20
Wspomnienia

246-252
opublikowano: 2024-06-20