Recenzja książki Wojciecha Klimczyka «Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455–1795)» (Kraków 2015, Universitas)

Grzegorz Kondrasiuk


Uniwesytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0267-8347

Abstrakt

Wojciech Klimczyk w dziele Wirus mobilizacji prezentuję historię Europy Zachodniej widzianą poprzez przemiany w jej praktykach tanecznych, albo – zgodnie z językiem używanym przez Klimczyka – przegląd kolejnych choreografii społecznych. W dwóch obszernych tomach zaszyto w istocie kilka książek pokrewnych tematycznie: historię choreografii wraz z historią tańców; społeczno-polityczną oraz kulturową historię tańca; historię stanowisk estetycznych w tej dziedzinie; kinetyczne analizy obrazów i dramatów; przegląd stanowisk filozoficznych wykonany z perspektywy definiowania ludzkiej cielesności. Autor bezpośrednio wskazuje też badaczy, którym zawdzięcza ramy teoretyczne. Swoją osobliwą wizję historyczności opiera na foucaultowskiej koncepcji „épistème", za Bourdieu opisuje mechanizmy dystynkcji, „wytwarzające” tańcem hierarchie społeczne, a od Rancière’a przejmuje ponadczasowe pojęcie „postrzegalnego”, przeformułowując je w „poruszalne”. Wszystko to pozwala mu na wyprowadzenie nadrzędnej, generalizującej kategorii kinesis, manifestującej się nie tylko w tańcu artystycznym, ale przede wszystkim – w wielu innych widowiskach kulturowych.


Słowa kluczowe:

historia teatru, historia tańca, performans teatralny, estetyka teatralna, choreografia, choreografie społeczne, kinesis

Hewitt, A. (2005). Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Movement. Durham-London: Duke Univeristy Press.
DOI: https://doi.org/10.1215/9780822386582   Google Scholar

Klimczyk, W. (2010). Wizjonerzy ciała. Kraków: Ha!art.
  Google Scholar

Klimczyk, W. (2015). Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455–1795). Kraków: Universitas.
  Google Scholar

Majewska, J. (red.). (2013). Świadomość ruchu: Teksty o tańcu współczesnym. Kraków: Ha!art.
  Google Scholar

Noverre, J. G. (1959). Teoria i praktyka tańca prostego i komponowanego, sztuki baletowej, muzyki, kostiumu i dekoracji (I. Turska, tłum. i oprac.) (J. Rey, wstęp). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  Google Scholar

Pradier, J.-M. (2012). Ciało widowiskowe: Etnoscenologia sztuk widowiskowych (K. Bierwiaczonek, tłum.). Warszawa: PWN.
  Google Scholar

Turska, I. (1962). Krótki zarys historii tańca i baletu. Kraków: PWM.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Kondrasiuk, G. (2018) „ Recenzja książki Wojciecha Klimczyka «Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455–1795)» (Kraków 2015, Universitas)”, Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 225–229. doi: 10.36744/pt.617.

Autorzy

Grzegorz Kondrasiuk 

Uniwesytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Polska
https://orcid.org/0000-0002-0267-8347

Statystyki

Abstract views: 228
PDF downloads: 142


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Kondrasiuk

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.