Władza i teatr: Wokół Dziadów i Marca ‘68

Magdalena Raszewska


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3877-9518

Abstrakt

Autorka przedstawia wydarzenia trzech sezonów (1966/67 do 1968/69) związane z gorącą sytuacją polityczną, jaka wytworzyła się w polskim teatrze wokół zdjęcia z repertuaru Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierz Dejmka. Sytuacja międzynarodowa (wojna 6 dniowa, praska wiosna) powodowała wyjątkową czujność cenzury i władz politycznych wszystkich szczebli. O ile powszechnie znane są wydarzenia w Warszawie (choć o szczegółach cenzurowania Po górach, po chmurach Brylla w Teatrze Współczesnym piszemy po raz pierwszy), o tyle mało wiadomo było o wydarzeniach poza Warszawą, a te bywały niekiedy zdumiewające. Na użytek tego tekstu Jan Maciejowski opisał autorce dzieje swojego „odejścia" ze Szczecina i „nieobjęcia" dyrekcji Starego Teatru – o czym nigdzie nie wspomniano. Autorka starała się przedstawić garść faktów mniej znanych, stanowiących otoczkę „sprawy Dziadów”. Nie pretenduje do tworzenia jakichkolwiek tez ogólnych, stawiania diagnoz, raczej chodziło o pokazanie atmosfery, tej specyficznej, właściwej tamtym czasom, mieszaniny grozy, nadgorliwości, cynizmu, paranoi władz, domysłów, także – bezradności.


Słowa kluczowe:

teatr polski, teatr i polityka, Adam Mickiewicz, polityka kulturalna, Dziady, Marzec 1968

Adamiecka-Sitek, A., Kościelniak, M., & Niziołek, G. (red.). (2016). 1968/PRL/Teatr. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Budrowska, K., Budnik, M., & Kościewicz, K. (red.). (2017). Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW. Białystok: Alter Studio.
  Google Scholar

Butkiewicz, Z. (2004). Festiwal w czasach PRL-u. Toruń: Zapolex Media.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1992). Dom opowieści: Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1989). Partyzancki szlagier z moczarowcami w tle. Dialog, 9.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (2002). Teatr małej formy spod znaku Filipskiego. W: L. Kaczyńska (red.), Szczecin teatralny (cz. 1). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Google Scholar

Eisler, J. (2006). Polski rok 1968. Warszawa: IPN.
  Google Scholar

Fik, M. (1991). Kultura polska po Jałcie: Kronika lat 1944-1981. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
  Google Scholar

Godlewska, J. (2013). "Kryptonim «Reżyser», czyli Kazimierz Dejmek w oczach SB". Teatr, 4.
  Google Scholar

Krakowska, J. (2016). PRL: Przedstawienia. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Przastek, D., & Matus, M. (2014). "Moczarowcy w teatrze". Społeczeństwo i Polityka, 4.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1993). Raptularz 1967/1968. Warszawa: Oficyna Wydawnicza INTERIM.
  Google Scholar

Wysińska, E. (1973). "Stary Teatr im. Modrzejewskiej w Krakowie 1963–1973". Pamiętnik Teatralny, 2.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Raszewska, M. (2018) „ Władza i teatr: Wokół Dziadów i Marca ‘68”, Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 59–82. doi: 10.36744/pt.606.

Autorzy

Magdalena Raszewska 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0003-3877-9518

Statystyki

Abstract views: 265
PDF downloads: 223


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Raszewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.