Władza i teatr: Wokół Dziadów i Marca ‘68

Magdalena Raszewska


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3877-9518

Abstrakt

Autorka przedstawia wydarzenia trzech sezonów (1966/67 do 1968/69) związane z gorącą sytuacją polityczną, jaka wytworzyła się w polskim teatrze wokół zdjęcia z repertuaru Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierz Dejmka. Sytuacja międzynarodowa (wojna 6 dniowa, praska wiosna) powodowała wyjątkową czujność cenzury i władz politycznych wszystkich szczebli. O ile powszechnie znane są wydarzenia w Warszawie (choć o szczegółach cenzurowania Po górach, po chmurach Brylla w Teatrze Współczesnym piszemy po raz pierwszy), o tyle mało wiadomo było o wydarzeniach poza Warszawą, a te bywały niekiedy zdumiewające. Na użytek tego tekstu Jan Maciejowski opisał autorce dzieje swojego „odejścia" ze Szczecina i „nieobjęcia" dyrekcji Starego Teatru – o czym nigdzie nie wspomniano. Autorka starała się przedstawić garść faktów mniej znanych, stanowiących otoczkę „sprawy Dziadów”. Nie pretenduje do tworzenia jakichkolwiek tez ogólnych, stawiania diagnoz, raczej chodziło o pokazanie atmosfery, tej specyficznej, właściwej tamtym czasom, mieszaniny grozy, nadgorliwości, cynizmu, paranoi władz, domysłów, także – bezradności.


Słowa kluczowe:

teatr polski, teatr i polityka, Adam Mickiewicz, polityka kulturalna, Dziady, Marzec 1968

Adamiecka-Sitek, A., Kościelniak, M., & Niziołek, G. (red.). (2016). 1968/PRL/Teatr. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Budrowska, K., Budnik, M., & Kościewicz, K. (red.). (2017). Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW. Białystok: Alter Studio.
  Google Scholar

Butkiewicz, Z. (2004). Festiwal w czasach PRL-u. Toruń: Zapolex Media.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1992). Dom opowieści: Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1989). Partyzancki szlagier z moczarowcami w tle. Dialog, 9.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (2002). Teatr małej formy spod znaku Filipskiego. W: L. Kaczyńska (red.), Szczecin teatralny (cz. 1). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Google Scholar

Eisler, J. (2006). Polski rok 1968. Warszawa: IPN.
  Google Scholar

Fik, M. (1991). Kultura polska po Jałcie: Kronika lat 1944-1981. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
  Google Scholar

Godlewska, J. (2013). "Kryptonim «Reżyser», czyli Kazimierz Dejmek w oczach SB". Teatr, 4.
  Google Scholar

Krakowska, J. (2016). PRL: Przedstawienia. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Przastek, D., & Matus, M. (2014). "Moczarowcy w teatrze". Społeczeństwo i Polityka, 4.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1993). Raptularz 1967/1968. Warszawa: Oficyna Wydawnicza INTERIM.
  Google Scholar

Wysińska, E. (1973). "Stary Teatr im. Modrzejewskiej w Krakowie 1963–1973". Pamiętnik Teatralny, 2.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Raszewska, M. (2018) „ Władza i teatr: Wokół Dziadów i Marca ‘68”, Pamiętnik Teatralny, 67(1-2), s. 59–82. doi: 10.36744/pt.606.

Autorzy

Magdalena Raszewska 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0003-3877-9518

Statystyki

Abstract views: 87
PDF downloads: 83


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Raszewska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.