Profesor z Chylonii: Jan Ciechowicz (1949–2017)

Edward Krasiński


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8320-177X

Abstrakt

Zmarły 16 września 2017 w Gdyni Jan Ciechowicz był mistrzem krótkich form krytyki literackiej i teatralnej. Dwa ostatnie tomy jego dzieł zebranych, które zawierają eseje, artykuły, referaty konferencyjne i wypowiedzi, wyróżniają się erudycją akademicką, szerokim i zróżnicowanym obszarem zainteresowań, klasą pisarską i umiejętnością łączenia wielu punktów widzenia: teatralnego, literackiego, socjologicznego czy politycznego. Ciechowicz był także utalentowanym redaktorem. Redagował i wydał w sumie 21 tytułów, współpracując przy swoich projektach z innymi wybitnymi edytorami. Jego dorobek redakcyjny budzi podziw, ponownie jak rozległe obszary badawcze, które zgłębiał, a także jego zaradność i kreatywność, gust, umiejętności redakcyjne i organizacyjne. Wielokrotnie recenzował projekty badawcze i brał udział w akademickich grantach naukowych; zorganizował kilkanaście konferencji krajowych i międzynarodowych. Był członkiem wielu towarzystw naukowych; organizował i inicjował wydarzenia kulturalne i artystyczne na Pomorzu; pełnił funkcję doradcy władz miejskich i wojewódzkich.


Słowa kluczowe:

polska teatrologia, wspomnienie, Jan Ciechowicz

Ciechowicz, J. (1974). Z dziejów recepcji teatru staroindyjskiego w Polsce. Pamiętnik Teatralny, 2.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1984). Sam na scenie: Teatr jednoosobowy w Polsce z dziejów form dramatyczno-teatralnych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1992). Dom opowieści: ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1995). Dlaczego Michał Bałucki popełnił samobójstwo?. Pamiętnik Teatralny, 3-4.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (2000). Myślenie teatrem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (2010). Teatr i okolice. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Kulturze.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Krasiński, E. (2018) „ Profesor z Chylonii: Jan Ciechowicz (1949–2017)”, Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 204–215. doi: 10.36744/pt.615.

Autorzy

Edward Krasiński 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-8320-177X

Statystyki

Abstract views: 231
PDF downloads: 129


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Edward Krasiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.