Profesor z Chylonii: Jan Ciechowicz (1949–2017)

Edward Krasiński


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8320-177X

Abstrakt

Zmarły 16 września 2017 w Gdyni Jan Ciechowicz był mistrzem krótkich form krytyki literackiej i teatralnej. Dwa ostatnie tomy jego dzieł zebranych, które zawierają eseje, artykuły, referaty konferencyjne i wypowiedzi, wyróżniają się erudycją akademicką, szerokim i zróżnicowanym obszarem zainteresowań, klasą pisarską i umiejętnością łączenia wielu punktów widzenia: teatralnego, literackiego, socjologicznego czy politycznego. Ciechowicz był także utalentowanym redaktorem. Redagował i wydał w sumie 21 tytułów, współpracując przy swoich projektach z innymi wybitnymi edytorami. Jego dorobek redakcyjny budzi podziw, ponownie jak rozległe obszary badawcze, które zgłębiał, a także jego zaradność i kreatywność, gust, umiejętności redakcyjne i organizacyjne. Wielokrotnie recenzował projekty badawcze i brał udział w akademickich grantach naukowych; zorganizował kilkanaście konferencji krajowych i międzynarodowych. Był członkiem wielu towarzystw naukowych; organizował i inicjował wydarzenia kulturalne i artystyczne na Pomorzu; pełnił funkcję doradcy władz miejskich i wojewódzkich.


Słowa kluczowe:

polska teatrologia, wspomnienie, Jan Ciechowicz

Ciechowicz, J. (1974). Z dziejów recepcji teatru staroindyjskiego w Polsce. Pamiętnik Teatralny, 2.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1984). Sam na scenie: Teatr jednoosobowy w Polsce z dziejów form dramatyczno-teatralnych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1992). Dom opowieści: ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (1995). Dlaczego Michał Bałucki popełnił samobójstwo?. Pamiętnik Teatralny, 3-4.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (2000). Myślenie teatrem. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  Google Scholar

Ciechowicz, J. (2010). Teatr i okolice. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Kulturze.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Krasiński, E. (2018) „ Profesor z Chylonii: Jan Ciechowicz (1949–2017)”, Pamiętnik Teatralny, 67(1-2), s. 204–215. doi: 10.36744/pt.615.

Autorzy

Edward Krasiński 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-8320-177X

Statystyki

Abstract views: 77
PDF downloads: 60


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Edward Krasiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.